ἀτάρ

ἀτάρ
ᾰτᾰρ adversative,
1 yet
a εὕδει δὲ (sc. αἰῶνος εἴδωλον) πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὑδόντεσσιν δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν fr. 131 b. 3.

Κύπρῳ, ἔνθα Τεῦκρος ἀπάρχει.ἀτὰρ Αἴας Σαλαμῖν' ἔχει N. 4.47

Μολοσσίᾳ δ' ἐμβασίλευεν ὀλίγον χρόνον· ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει τοῦτό οἱ γέρας N. 7.39

b answering

μέν. οἵ μὲν κρίθεν· ἀτὰρ Ἰάσων αὐτὸς P. 4.169

Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει ?fr. 333a. 5.
c

ἀτὰρ γε. ἀτὰρ λευκωλένῳ γε Ζεὺς πατὴρ ἤλυθεν Θυώνᾳ P. 3.98


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ατάρ — ἀτάρ (σύνδ.) (Α) 1. (ως δηλωτικό αντίθεσης, ένστασης ή επανόρθωσης) αλλά, εντούτοις 2. (στην αρχή του λόγου) όμως, λοιπόν 3. (μετά το επειδή) τότε («ἐπειδὴ ἐπεσσυμένους ἐνόησαν Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε», Όμηρος). [ΕΤΥΜΟΛ. Επικός …   Dictionary of Greek

 • ἀτάρ — but indeclform (particle) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αὐτάρ — ἀτάρ but epic (indeclform particle) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αυτάρ — αὐτάρ (σύνδ. επικ. αντί του ἀτάρ) (Α) 1. (επί αντιθέσεως) αλλά, όμως, αλλά όμως 2. κατ αντίθεση προς το μεν 3. εντούτοις, ωστόσο. [ΕΤΥΜΟΛ. < αύτε*, με τη σημασία «εξάλλου» + αρ, επικ. τ. του άρα*. Στη χρήση συμπίπτει με το ατάρ*, όπου πιθ.… …   Dictionary of Greek

 • Yahweh — For information about Yahweh, see God in Abrahamic religions, which provides useful links. Yahweh is an English transliteration of he. יַהְוֶה a 19th century proposed punctuation of he. יהוה (the Tetragrammaton), which is the distinctive personal …   Wikipedia

 • Tetragrammaton — For other uses, see Tetragrammaton (disambiguation). YHWH redirects here. For discussion of the God of Israel as described in the Hebrew Bible, and the Yahweh of ancient Semitic religion, see Yahweh. The Mesha Stele bears the earliest known… …   Wikipedia

 • Iliad — The Iliad (Greek: Ἰλιάς [iliás] (Ancient), Ιλιάδα [ili aða] (Modern)) is, together with the Odyssey , one of two ancient Greek epic poems traditionally attributed to Homer. The poem is commonly dated to the late 9th or to the 8th century BC… …   Wikipedia

 • Accentuation Du Grec Ancien — L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle brève ou …   Wikipédia en Français

 • Accentuation du grec — ancien L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle… …   Wikipédia en Français

 • Accentuation du grec ancien — L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle brève ou …   Wikipédia en Français

 • Kydonen — (myk. ku do ni jo / Kudōnios; altgriechisch Κύδωνες Kýdones oder Κυδωνιάτας Kydoniátas)[1] ist die Bezeichnung eines bronzezeitlichen Volkes auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Nach ihnen beziehungsweise ihrem mythischen König Kydon… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”